Malena behöver harmoni i sitt liv, hon lämnar Stockholm för att få ett lugnt liv i en sörmländsk avkrok.

Det hon inte räknat med är alla skrämmande ljuden stor skog kan åstadkomma. Hon isolerar sig i huset men vågar sig så småningom ut.

Hennes närmaste grannar är familjen hon hyr av. Nathan, mannen i familjen, är den hon tillbringar mest tid med.

Malena vill inte komma för nära någon. Hon har dåliga erfarenheter och anser inte att hon är en trygg människa som någon kan luta sig mot.

Hur hårt kan kärleken drabba, och kan man njuta av den om man vet att man skadar andra?