Med huset i ljusan låga lyckas den pensionerade läkaren Fredrik Welin i sista stund ta sig ut ur huset. Av sina ägodelar lyckas han bara få med sig två vänsterstövlar.

Livet blir knepigt för Fredrik framöver.

Han ägnar en stor del av sin tid med att fundera över livet i stort och att hans tid börjar vara utmätt.

Han oroar sig dessutom för att grannarna ska tro att han satt eld på huset själv för att få ut pengar på försäkringen.

Hans dotter Louise och journalisten Lisa Modin blir de personer som just för tillfället får ett stort utrymme i hans liv.

På nyårsafton brinner ett hus på en närliggande ö. Oron sprider sig bland grannarna. Är det en pyroman som härjar på skärgårdsöarna?