Grejen med substantiv är att de inte alls är namn på ting. Inte alltid i alla fall. Som kärlek till exempel. Så börjar boken Grejen med substantiv.

Läser om olika sorters pronomen och det relativa pronomenet ”som”. Här kommer Sara med en fotnot om att ”som” även kan vara ett institut i Göteborg! Gillar hennes fotnötter som får mig att fnissa till rätt ofta.

På ett enkelt sätt får jag en lektion i hur man ska hantera orden de och dem, med en faktaruta om hur man kan lära sig att skilja på dem.

En annan sak man kan fundera över är varför vi använder ordet ”vi” när vi låtsas att vi är fler än den vi talar till.

Grejen med substantiv beskrivs på ett lättfattligt och i många delar humoristiskt sätt.