Stoner är en kultförklarad roman som skrevs 1965, återupptäcktes för ett par år sedan i USA och som nyligen översatts till svenska. Romanen utspelar sig i ett grått och sorgligt Amerika där det mesta består av motgångar.

Temat är klassiskt. Huvudpersonen växer upp i en fattig lantbrukarfamilj och går emot sina föräldrars önskan att ta över den olönsamma gården. Istället läser han litteraturvetenskap på universitetet och blir så småningom lärare på samma lärosäte.

Han får syssla med det han brinner för och möter så småningom kärleken. Men är han lycklig?