En dag hittar författaren en notis i en tidning från 1941. En 15-årig judisk flicka, Dora Bruder, anmäls som saknad av sina föräldrar.

Modiano blir mer eller mindre besatt av hennes öde, och börjar forska i saken, samlar information från olika källor, läser protokoll, hittar fotografier på Dora och pratar med hennes släktingar.

Det blir till en fascinerande och skrämmande berättelse om livet i Paris under den tyska ockupationen, med registrering av judar, särskilda judepoliser, uppsamlingsläger och slutligen tåg till förintelseläger.

Boken publicerades 1997 men har fått ny aktualitet. Inte bara för att Modiano belönats med Nobelpriset, utan även som en viktig påminnelse om hur det kan gå när man börjar dela upp människor i raser eller kulturer.