I dessa eurokrisens dagar känns det nästan lite pinsamt att gå igenom argumenten från folkomröstningen. Då, när makthavare av alla färger och former utlovade att visst, det ska bli så bra, bara vi ansluter oss till den gemensamma valutan.

Björn Elmbrants senaste bok är en både lättläst och lärorik skildring vad som hände när de som utlovade allt gott fick fel. Och hur de kunde komma med sina löften, trots alla varningar om felkonstruerad valuta.

Boken är också ett reportage om ett Europa i skuggan av finanskrisen, om den tilltagande stagnationen i många länder och den följande desperationen hos medborgarna.

Elmbrant redogör även för hur ekonomin allt mer har kommit att ta över demokratin och hur folkvalda politiker kan ersättas av EU-godkända ekonomer, utan att några större protester märks.