Att vara till sjöss är en evig lång längtan. Till havs längtar man till nästa hamn. När man är i hamn längtar man till havs igen. Sen längtar man hem. När man varit hemma ett tag, längtar man till sjöss igen.”

 

Efter två års arbete varav ett år till sjöss har fotografen Stefan F Lindberg kommit med den praktfulla boken Sjömän II, utgiven av Breakwater publishing. Därifrån är det inledande citatet hämtat.

Stefan F Lindberg kallar boken ett tidsdokument över svensk sjöfart.

– Det är så många sjömän och fartyg som försvinner från landet. Handelsflottan minskar snabbt. Jag ser boken som en symbol för frågan om vad vi ska leva av när industri och flotta flyttar.

– Utflaggningen ligger inte heller i redarnas intresse, den beror på politiska beslut.

Boken innehåller bilder från ett tjugotal fartyg och texter av Ove Allansson, Lennart Johnsson och Anders Lindström.

Som titeln antyder finns det också en Sjömän, och den kom för 30 år sedan. Stefan F
Lindberg har alltså ett långvarigt för-hållande med sjömanslivet.

– Morfar, idolen, var båtsman och jag minns hur jag vandrade med honom i hamnen.
Farfar gick på vetetraden och jag har även en morbror som var till sjöss. Själv valde jag mellan
att bli sjöman eller fotograf.

– Sjömansyrket erbjuder tid till eftertanke. Trots att det är slitigt. Den totala närvaro som uppstår på väg mellan två punkter, ute på havet, bara horisont.