Vem skickar ett avhugget människohuvud till den rättsmedicinska avdelningen? Huvudet är ruttet och vanställt. Stanken obeskrivlig. Kulan som sitter kvar i skallen vittnar om en våldsam död.

Rättsläkaren Ella Andersson och hennes kollegor försöker tillsammans med polisen förstå vad och vem de har fått på sitt bord.

De kriminella bröderna Bojan och Goran Simic drar till sig rättsläkaren Ella Anderssons intresse. De leder ett brottssyndikat och visar en enorm hänsynslöshet mot sina offer. Hot och tortyr är vardagsmat. De tar inget extra för att hugga av offrens fingrar för att skrämmas.

Trots att bröderna hela tiden figurerar i polisens handlingar blir de inte dömda för några brott. Fallen läggs hela tiden ner i brist på bevis. Ella börjar fundera på varför.

När Goran plötsligt avlider börjar en katt-och-råtta-lek mellan Ella och Bojan.