Hur skulle det vara om det värsta hände, om kriget kom, om trygghet och tillit bara blev en del av historien? Frågan känns mer aktuell nu än bara för några år sedan och en del av svaren ges i novellsamlingen Skyddsrummet Luxgatan.

Boken är långt ifrån en vanlig skildring av ett krig, vi får aldrig veta vilka som tagit till vapen, eller varför. Kanske är det ett inbördeskrig. Vi inser att det utspelar sig i Sverige av idag och mycket är bekant. Men det bekanta finns mest som minnen, i ett sönderbombat hus eller i ett fotoalbum från en lycklig barndom.

Det är vardag, men vardagen är hotfull och skrämmande. Precis som boken. Den är dessutom fascinerande att läsa.