En hemlig attack skördar civila offer. Attacken följs av total mörkläggning, ända tills en tjänsteman bestämmer sig för att låta moralen gå före statens intressen.

Han blir visselblåsare och avslöjar det som starka krafter gör allt för att dölja. Med det börjar jakten, både på sanningen och på den som försöker avslöja sanningen.

Le Carré är inte bara en driven författare av spionromaner. Han har även ett budskap som går ut på att makten måste övervakas, och att alla har ett moraliskt ansvar att bidra till det. Det är i de stängda rummen som demokrati och människovärde hotas.