Sekos ordförande Valle Karlsson säger att han väljer att vara positiv.

–Det är första gången på länge som vi har en trea i våra krav. Det är bra att vi kommit så långt. Jag tror inte att det blir någon konjunkturnedgång, möjligen en avmattning, därför är det viktigt att vi får ett ettårigt avtal, säger han.

Seko: Vi vill inte satsa extra på vissa grupper

Avtal 2020

Valle Karlsson vill lyfta fram att låglönesatsningen, det knä som förbunden är överens om, ökar kravet med 0.15 procent.

Insamlingsmodell

–Och för de allra lägst betalda blir det verkliga kravet 3.4 procent. Det är bara att räkna hur mycket 783 kronor blir med en lön på 20 000 kronor, säger han.

Löneökningskraven är en insamlingsmodell, vilket betyder att det är först när förbunden har sina branschvisa och lokala förhandlingar som den enskilde individen vet hur mycket hen får i löneökning.

I mars 2020 kommer sannolikt det första avtalet att tecknas inom industrin och då bestäms den slutgiltiga nivån på löneökningarna för övriga arbetsmarknaden. När Seko förhandlar om sina branschavtal kommer nivån på löneökningarna att vara avgjord, men det finns, enligt Valle Karlsson, utrymme att förhandla om andra krav som varje bransch själv beslutar om.

Krav på pension och rehabilitering

LO-samordningen innehåller flera krav utöver löneökningar. Bland annat vill de 12 LO-förbunden ha tjänstepensionsavtal där premierna betalas in från första intjänade kronan. Redan 2017 fick Seko igenom kravet i tre branscher, spårtrafik, kommunikation och järnvägsinfrastruktur.

–Vi har totalt 22 avtalsområden och alla ska ha samma villkor anser vi. Den som kommer ut i arbetslivet vid 19 års ålder förlorar sex år om vi inte får till en förändring. Flera pensionsavtal börjar gälla först vid 25 års ålder, säger Valle Karlsson.

Han vill också lyfta fram kravet på åtgärder mot sexuella trakasserier och förbättringar när det gäller rehabilitering och arbetsanpassning. Seko vill ha särskilda arbetsmiljöavtal där dessa frågor ska regleras.

”Det är ett paket”

–Det ska ses som ett paket, löneökningarna och kraven på andra förbättringar, säger han.

Nästa veckan ska Sekos förbundsstyrelse ta ställning till LO-styrelsens förslag och den 6 december ska alla förbund ha sagt sitt.