När Vattenfall köpte det holländska elbolaget Nuon för hissnande 97 miljarder kronor, var det en affär som inte bara genererade smutsig el från kol och gas. Affären har också genererat kostnader, förluster, för Vattenfall på nästan lika hissnande 15 miljarder kronor.

Företag som ägs av staten bör gå med överskott men när staten, det vill säga medborgarna, är ägare finns det vissa saker som företagen bör göra, och andra som de bör avhålla sig från.

Kanske hade det varit bättre om Vattenfall tagit några av Nuonmiljarderna och satsat (mer) på att utveckla miljömässigt hållbara energisystem; och visst hade det varit bättre om Telia använt en del av sitt uzbekiska mutkonto och investerat för att ge människor i så kallad glesbygd pålitliga telefonförbindelser.

Det är viktigt med morötter, även för de företag som staten äger. Men det gäller att välja rätt morot. Annars kan det gå som för Vattenfall, Telia eller för SJ. När den enda moroten är hyllningar från departement och ekonomireportrar efter ett vinstrikt bokslut, och det enda kravet i praktiken är att tjäna pengar, då ser vi mutaffärer, huvudlösa företagsköp och vi ser ett SJ som kämpar för att hålla näsan över vattnet.

Respektive vd och styrelse har självklart ett ansvar för sin verksamhet och det är givetvis riktigt att Telias Lars Nyberg fick gå (”valde att gå” heter det visst). SJ ska ha kritik för sina misslyckanden (men inte för andras, som delvis är fallet) och när det gäller Vattenfall återstår att reda ut var ansvaret ska hamna.

Men det räcker inte att byta ut enskilda personer, det räcker inte att kritisera enskilda händelser. Det krävs helt enkelt nya morötter. Politikerna måste börja vilja något med de statliga företagen.

Den nuvarande regeringens linje är ju att låta politikerna abdikera från politiken. Det är dags att ändra på det, det är dags att ge de statliga bolagen ett samhällsuppdrag.

En punkt som är, eller borde vara, given även på Socialdemokraternas kongress.

Vad talar emot att Vattenfall får i uppdrag att leda den nödvändiga energiomställningen? Vad talar emot att Telias uppdrag blir att upprätthålla ett telefonnät som täcker hela landet? Att uppdraget till SJ blir att fixa bra järnvägstrafik inte bara på ”lönsamma” sträckor?

Emot detta talar brist på politisk vilja!

De statliga bolagens nya samhällsuppdrag ska vara långsiktiga, tydliga och möjliga att följa upp. Vid behov ska uppdragen åtföljas av pengar för att inte försätta bolagen i samma situation som Posten, som har kravet att dela ut post över hela landet utan att få ersättning för den uppenbart ”olönsamma” hanteringen.

I grunden handlar det om synen på samhället, lika villkor för alla eller lika villkor för dem med mest pengar. För inte ens regeringen kan väl tro att det räcker att säga avreglering och tindra med ögonen för att den osynliga handen ska sprida välfärd och service över hela landet.