Vänner, vad ska vi kunna göra för att ändra på de negativa värderingarna som finns i vårt samhälle?
Tänk er själva när er granne slår ihjäl din familj, bomber börja falla runt omkring dig och husen står i brand.
Vad skulle ni ha gjort då?
Skulle ni förlitat er på en människosmugglare som tar alla era kontanter och som sedan tvingar er ner i en ranglig gummibåt, skickar ut er på ett osäkert hav där ni inte vet om ni kommer att överleva?
När ni sedan når land och inser att flykten inte är över och ni måste fortsätta er resa upp igenom ett ogästvänligt Europa för att nå landet med guld och gröna skogar långt uppe i norr.
Jag har varit på utlandstjänst på Balkan under sammanlagt 11 månader år 2000 till 2002 och jag har mött människor som inte tar något för givet längre. När vi besökte byarna bjöd människorna in oss i sina hem och berättade sin historia, vilket fick mig att tänka till.
När vi befinner oss på våra arbetsplatser eller när vi är ute på krogarna eller liknande situationer och folk börjar diskutera flyktingar, invandring och politiken som förs i landet, kan det bli ganska jobbigt om man själv har andra värderingar.
För att komma till rätta med de negativa åsikterna tycker jag att man ska:
1) Fråga dem om varför de är så negativa?
2) Tillsammans är vi starka, tillsamman kan vi ta diskussionen.
3) Tillsammans kan vi hjälpa de behövande.
Försvarsmakten har en värdegrund som jag ställer mig bakom.
1) Slå vakt om alla människors lika värde.
2) Rättvisa.
3) Jämlikhet.
Redan i ordet värdegrund hörs det att det handlar om en bas, en utgångspunkt om ett grundläggande förhållningssätt.
Tillsamman är vi starka, tillsamman kan vi hjälpas åt för att hjälpa människor i nöd.

Jon Brossberg, skyddsombud Posten Borlänge