Jag läser i senaste numret att B-I Björnberg strider för att polska arbetare skall få minimilön 140 kr/tim.

Enär jag jobbat 28 år på Posten och inte kommit upp i den timlönen så borde ni strida för våra löner också för trots allt så betalar vi era löner med våra löner.

Min månadslön är ca: 21800 kr.