Läser i Sekotidningen att vd:n och koncernchefen Håkan Eriksson petats från Postnord. Han har tydligen inte klarat sitt jobb, och styrelsen vill inte ge honom förtroende längre.

Att han blir avskedad för att han misskött sitt åtagande och dessutom ska belönas med 14 miljoner kronor i avgångsvederlag måste vara ett oerhört dåligt skrivet avtal.

Som jämförelse kan nämnas att en brevbärare inte kan tjäna så mycket pengar under hela sitt arbetsliv, även om han är trogen Postnord och utfört sina uppdrag klanderfritt.

Var finns rättvisan?