Efter att LO:s valberedning presenterat sitt slutgiltiga förslag stod det klart att LO:s framtida ledning kommer att bestå av tre män och en kvinna.

För en organisation som sam­ tidigt ska skriva in i sina stadgar att det fackliga arbetet ska präglas av en feministisk grundsyn är detta ett stort misslyckande. LO:s egen organisation måste nämligen också präglas av jämställdhet.

Valberedningen kände sig tvungna att föreslå en utökad ledning och lägga till posten and­ra vice ordförande för att kunna föreslå en kvinna till densamma.

Detta innebär ett stort misslyckande från valberedningens sida utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Valberedningen tycks ha en syn där kvinnor måste kläm­ mas in i ledningen, och alltså inte ses som lika kompetenta som män.

Man skulle nämligen också kunna se det på det sättet att val­ beredningen föreslår en utökad ledning för att de ska kunna före­ slå tre män på de tyngsta poster­na, trots att det fanns en kvinna nominerad till både ordförande och vice ordförande.

Valberedningens arbete måste således kritiseras. Samtidigt är det också en varningsklocka. LO måste på allvar börja arbeta med den interna jämlikheten för att bryta den rådande samhällstrenden med vita män på maktpositioner. Annars kan det leda till att organisationen istället för att bryta de maktstrukturer den vill och kämpar för, befäster dem.