Jag vill härmed framföra min åsikt angående medlemsavgiften för pensionerad medlem.

Varför tar ni ut en medlemsavgift på 636 kronor per år? Vad får jag för det? En tidning som i stort sett är ointressant för mig som är pensionär sedan 20 år tillbaka.

En enda anledning till att jag fortfarande är medlem är kollektivförsäkringarna som jag har hos Folksam.

Min hustru är medlem i SKPF (Svenska kommunalpensionärers förbund, reds anmärkning) och betalar 150 kronor om året i medlemsavgift.  Hon har också en grupplivförsäkring i Folksam och får en bra mycket trevligare medlemstidning som riktar sig till oss pensionärer och våra intressen.