Sänder ett stort tack till masood punjabi för en ruskigt fin insändare i Sekotidningen nummer 1. Hade alla arbetare förstått vad masood skriver så hade vi inte haft kvar en arbetarfientlig regering med Reinfeld och Borg i spetsen.

All heder till masood och hoppas att hans tankar kan förmedlas till alla arbetare i Sverige.

Länge leve striden för rättvisan och klasskampen!