Din beskrivning är mycket knapphändig och går egentligen inte att från min sida svara exakt på. Jag förutsätter att du jobbat på det statliga avtalsområdet på SIS och ej nån kommunal verksamhet. För de medlemsgrupper som enbart får anställningar ”vid behov” upp till timmar som motsvarar 50 % av en heltid är situationen ytterst otrygg genom att det är en form av visstidsanställning som innebär ny anställning för varje tillfälle du anlitas. LO och SEKO driver kravet på att visstidsnyttjandet bland annat i den här typen av situationer ska försvinna.

Det jag reagerar starkast på är om du kanske har tjänstgjort med totalt 50 % av en heltid under dessa åtta år, utan att ges möjlighet till en tillsvidareanställning. Om det finns ett stadigvarande behov av arbetskraft anser vi att arbetsgivaren inte ska nyttja visstidsformen även om de lagligen enligt Lagen om anställningsskydd, LAS, inte behöver förklara varför.

 

När det gäller våra lokala företrädare så är min uppfattning att de kan syna om arbetsgivaren gjort rätt eller fel.  Att jag anser att arbetsgivarna överutnyttjar möjligheten i LAS hoppas jag du förstår, samt att det är därför medlemmar ofta tvingas välja mellan arbetslöshet eller enstaka ”timmar”. Säger man nej kan rätten till a-kassa ifrågasättas.

 

På dina direkta frågor går det bara att säga följande: Kravet på att ta in icke utbildade är i sig inte grund för att diskriminering kan ha skett.

Att SEKO inte kunnat bevisa om arbetsgivaren gjort fel eller ej, innebär inte att man inte prövat eller undersökt din situation ordentligt, med förbehåll på de knapphändiga uppgifter som du gett. Ibland kan det ha gått för lång tid innan våra lokala företrädare får reda på eventuella missförhållanden så att rätten att driva en fråga har förfallit. Känner du dig fortfarande osäker på svaret på någon av dina frågor måste du vända dig till SEKO för att jag ska kunna svara grundligare än vad jag kunnat.

 

Med vänlig hälsning