Det är vanligt idag både på landsbygden och i tätort. Lådsamlingar minskar antalet stopp för brevbärarbilarna vilket är positivt för miljön.

Samlingsbrevlådor, vad är det Postnord?

Insändare

I tätorter kan rätt placerade lådsamlingar också minska trafiken i bostadsområden, vilket brukar uppskattas av boende.

Samlingslåda finns också som begrepp, men är ovanligt. I en sådan kan flera mottagare få sin post, som då är uppdelad i kuvert med varje mottagares namn.