Seko Tunnelbanan, Klubb 111 som organiserar alla arbetare inom tunnelbanan i Stockholm stödjer arbetarna som jobbar inom skärgårdstrafiken i kampen för bättre arbetsvillkor, mot individuella lönerna som Almega vill införa och trygga anställningar.

Vi som arbetar inom tunnelbanan har egen erfarenhet av de försök som de olika arbetsköparna, i privatiseringens tid, har gjort för att försämra för oss, bland annat införandet av de individuella lönerna för en del av personalen.

Acceptera inte de individuella lönerna som Almega vill tvinga er! Stå på er! Fortsätt kampen!

En för alla och alla för en!