Posten har meddelat den fackliga organisationen på Årstaterminalen att man avser att tilldela terminalarbetarna ett hårt slag i samband med årets budgetkrav:

Under 2013 avser man att minska personalstyrkan med 120 MA. Denna s.k. besparing överstiger, som Årstaklubbens fackliga företrädare påpekat i förhandlingar, med råge vad som motsvarar effekterna av nya terminaler i Hallsberg och Rosersberg, och av förväntade volymminskningar. Det finns också flera tecken på att Posten gått bakom ryggen på facket i arbetet med att formulera budgetkraven.

 

Om dessa sparkrav verkställs innebär det att många terminalarbetare kommer att förlora sina arbeten mitt i framväxande lågkonjunktur, samtidigt som de som blir kvar sannolikt kommer att pressas att göra mer.

Uppsägningar och försämrad arbetsmiljö för terminalarbetarna är uppenbarligen Postens recept för att pressa upp vinsten ytterligare, och detta tycks överordnat all ansvarsfullhet och hänsyn till personalen.

 

SEKO Postklubb Södra Stockholm vill i detta uttalande meddela Årstaklubben och alla anställda på Årstaterminalen vår odelade solidaritet. Vi uppmanar er att stå upp mot dessa obefogade angrepp. Er kamp är vår, inte bara i allmän bemärkelse: Försämringar för de anställda på Årstaterminalen kommer att återverka negativt också på oss i utdelningen. Att ni använder er gemensamma styrka, och att den fackliga solidariteten mellan terminalarbetare och brevbärare är stark, betraktar vi i detta läge som avgörande.

Upp till kamp – stoppa nedskärningarna på Årstaterminalen!

 

Antaget på SEKO Postklubb Södra Stockholms representantskap 6 mars 2013