Vi ger vårt stöd till SEKO och Sjöfolkets konflikt mot arbetsköparorganisationen Almega som rör dom anställda inom landets skärgårdstrafik.

Vi anställda inom kollektivtrafiken organiserade i Kommunal anser att SEKO tar en viktig strid, när man slår vakt om en lönemodell som är rättvis och jämställd.

Arbetsköparna i Almega väljer att kalla SEKO:s avtal för ett ”ett ålderdomligt tarifflönesystem”. Den enda parten som är ålderdomlig i den här konflikten är Almega som vill inför ett lönesystem från 1800-talet, där arbetare ställs mot arbetare.

För sjömännens seger!