Spårspringandet är ett stort gissel för tågtrafiken. Tågen står stilla medan polisen söker av det aktuella området. Det kan ta flera timmar. I de flesta fall har personen i fråga redan försvunnit. Det har till och med hänt att tåg har ställts in.

Förseningar och inställda tåg innebär mycket problem för resenärerna. Missade anslutningar eller viktiga affärsmöten. Spårspringet kostar samhället många miljoner varje år.

Det är aldrig tal om att stoppa biltrafiken på en motorväg om någon obehörig vistas i närheten av den.

Varför kan inte tågen framföras i låg hastighet förbi det aktuella området så att förarna hinner stanna om det behövs? Något som skulle innebära stora besparingar i pengar och mycket mindre besvär för resenärerna.

Det är aldrig tal om att stoppa biltrafiken på en motorväg om någon obehörig vistas i närheten av den. På sin höjd går det ut en varning via lokalradion, Hur många är det inte som går eller cyklar på en vanlig väg? I flera fall håller bilarna nästan samma hastighet som vissa tåg.