När vi kom från landet låg lokaltidningen Mitt I Södermalm innanför dörren. Huvudrubriken den 16 augusti på första sidan var ”Postkaoset”. Även i ingressen på sidan 4 påstås sedan att Post & Telestyrelsen (PTS) riktar ”hård kritik mot postutdelarna”. Det stämmer inte. Orsaken till kaoset är enligt PTS främst nya automatiserade sorteringsterminaler och organisationsförändringar som ger större arbetsbörda för varje brevbärare/postutdelare.

Mitt I riktar orättvist kritiken mot en, fortfarande, stor och hårt arbetande grupp av Postnord-anställda. Det är inte anständigt. Fadäsen kunde lämpligen repareras t ex med ett reportage från postutdelarnas vardag. Men kanske är det ingen fadäs. Istället vill nog en del av dagens nya journalistkår gärna följa trenden att sparka neråt, istället för att söka svaret ”lite längre upp” där det ändå ofta hittas.