Läste i tidningen att man inte för köra buss efter sjuttioårsåldern. Det gäller tydligen fler arbeten.

Enligt Överförmyndarförvaltningen i Göteborg får man inte heller vara god man/förvaltare efter fyllda 70 år