En av talmännen i vår riksdag vill visst flytta till ett annat land, ett land som inte

tar emot invandrare. Vilket land tänker han bli invandrare i tro?