Den 3 augusti får jag ett mejl från Seko om att det är dags att samla ihop alla fackliga ombud och mobilisera inför valet. Vi ska samlas den 24 augusti.

Redan? Det är ju trots allt 18 dagar kvar till valet.

Under tre år, elva månader och fem dagar tycker jag att Seko inte har gjort någonting fackligt-politiskt för att informera eller bilda sina medlemmar.

Man har även gjort väldigt lite för fackliga ombud.

Seko sitter på läktaren och tittar på medan S förfaller och SD växer.

Bildning en del av arbetarrörelsen

LO är på ungefär samma nivå. Under fyra år orkade de med en två dagars Maktutbildning för ombud och ingenting för medlemmar.

Det här valet var tydligen inte så viktigt för vare sig Seko eller LO.

Hela idén med arbetarrörelsen var att bilda och utbilda, att lösa arbetarklassens problem i vardagen.

Idén var aldrig att passivt titta på när så många av LO:s medlemmar röstar på högerpopulister.

Oro inför nästa val

Så vad kommer att hända under kommande fyra år – blir det någon skillnad?

Kommer samma ointresse och bekvämlighet att infinna sig igen när det har gnällts färdigt om valresultatet?

Högst troligt blir det så. Det är val den 13 september 2026, så Sekos ombud kan se fram emot att samlas den 26 augusti 2026.

Då är det 18 dagar kvar till valet.

Innan dess minsta möjliga fackligt-politiska aktivitet?

Anders Södergren, Seko Post

SEKO SVARAR DIREKT

Sekos valrörelse och arbetet till nästa val

Den 17 mars, på kollektivavtalets dag, sparkade Seko i gång valkampanjen med en valupptakt.

Då lanserade vi även det kampanjmaterial som skickades ut till regioner och klubbar för spridning till förtroendevalda på våra arbetsplatser ute i landet.

Syftet var att uppmärksamma och stötta förtroendevalda i politiska samtal.

Detta var den första delen i valrörelsen, där våra medlemmars frågor i respektive bransch, i ett andra steg, ställdes mot regeringsalternativens förslag.

Pratade med 20 000 medlemmar

Ett gediget arbete genomfördes med förtroendevalda i branscherna för att landa i vilka de absolut viktigaste frågorna för våra medlemmar var att driva i valrörelsen.

Utöver arbetsplatserna riktade vi också kommunikation till våra målgrupper på sociala medier.

Genom ett nytt ringverktyg kunde vi göra det lättare för förtroendevalda att bidra i valrörelsen med att ringa Sekos medlemmar.

I slutändan samtalade vi med gemensamma insatser med strax över 20 000 medlemmar, på arbetsplatser och i telefon.

Välkomnar engagemang

Men man kan alltid göra mer. Vi kan bli fler som deltar i utbildningsverksamheten och fler som engagerar sig fackligt-politiskt för att bli en ännu starkare kraft mot högerns löntagarfientliga politik.

Det skulle inte minst våra medlemmar tjäna på.

Varje år hålls hundratals introduktions- och medlemsutbildningar ute i landet. Vi välkomnar varje engagerad förtroendevald att bidra med att rekrytera till eller vara handledare vid dessa tillfällen.

Prata politik på jobbet

Där finns möjligheten att upplysa fler om de konsekvenser som olika politiska beslut får för våra medlemmar såväl på deras arbeten som i deras vardag.

Varför inte arrangera en utbildning på den egna klubben eller arbetsplatsen? Det är en möjlighet att prata om de frågor som berör medlemmarna just där.

Vi ser fram emot en konstruktiv och livlig diskussion i förbundets alla delar, om hur vi tillsammans kan bidra till att vässa vårt politiska och bildande uppdrag framgent.

Erik Persson, fackligt-politiskt ansvarig på Seko

SVAR TILL ERIK PERSSON

Erik Persson, tack för ditt svar.

Så redan 17 mars 2022 startade Seko sin ”kampanj”? Det är ju bättre än 24 augusti. Även fast det var en intetsägande kampanj, enligt mig. Så vad gjordes innan 17 mars?

Starten för ett seriöst fackligt-politiskt arbete kunde inte starta senare än 10 mars 2018, dagen efter valet.

Att ringa upp 20 00 medlemmar och uppmana de att rösta är behjärtansvärt, men det är inte vad jag menar med ett fackligt-politiskt arbete.

Ointresse för utbildning

Det är en gång på fyra år som medlemmar kontaktas och då inte i syfte att bildas eller utbildas, inte heller med något egentligt politiskt innehåll.

”Varför inte arrangera en utbildning på den egna klubben eller arbetsplatsen? Det är en möjlighet att prata om de frågor som berör medlemmarna just där.”

En lysande idé, Erik. Synd att andra inom Seko inte delar din uppfattning. Jag har aldrig mötts av större motstånd och ett större ointresse än när jag föreslog det.

Behövs göras mer

Antingen finns det helt enkelt inget intresse för politik eller så är det en rädsla att ta upp politiska frågor. Facklig-politisk aktivitet lyser med sin frånvaro, det har låg prioritet helt enkelt.

”Men man kan alltid göra mer”. Ja, det var ju hela poängen med min insändare, så total enighet.

Fortsätt prata politik

Det har nu gått drygt tre månader sedan valet, inte mycket har hörts från Seko eller LO. Trots att det är öppet mål för fackligt-politiska frågor, frågor som berör medlemmars vardag och deras ekonomi.

Nu har du, Erik, och Seko chansen. Pumpa på med info om politik och svikna vallöften från regeringen. Ämnen som inflation, klassklyftor, bensinpriser, elmarknad, lönebildning med mer. Vad väntar du och Seko på?

Anders Södergren, Seko Posten