I denna tid med coronavirus förstår jag att det akuta läget upptar alla förtroendevaldas tid. Men det är ändå nödvändigt att ägna lite tid åt att tänka framåt.

Själv slutade jobbet i Postnord för fem år sen och längre tillbaka tiden var jag med i klubbstyrelsen för brevterminalen i Malmö och i sektionsstyrelsen för paketterminalen i Malmö.

Rekrytera mera

Utifrån dessa uppdrag och att jag under flera år varit handledare för LO:s och ABF:s medlemsutbildningar för LO -medlemmar i Skåne och att jag naturligtvis följer fackliga och politiska frågor har jag synpunkter på Seko:s och LO:s arbete.

Förbundsegoismen måste få ett slut. I Skåne är det sällsynt med deltagare från Seko i LO:s medlemsutbildningar. Är det samma förhållande i övriga landet är det katastrof. LO:s medlemsutbildningar är genomtänkta och jag har svårt tro att ett enskilt förbund kan erbjuda utbildning av samma kvalitet. Dessutom missar man att möta människor från andra yrkesgrupper. Även andra LO-förbund är dåliga på att rekrytera till medlemsutbildningarna.

Socialdemokraterna vårt redskap

De senaste årens svårigheter för LO-förbunden att komma överens i avtalsförhandlingar är uppseendeväckande dålig. Och Seko är inget föredöme. Seko liksom övriga förbund måste ägna sig åt och diskutera fackliga och politiska frågor på arbetsplatserna och aktivare påverka politiken på lokal, regional och nationell nivå. Detta har försummats under 10-20 år.

Vi behöver tala om att vi har socialdemokraterna som ett politiskt redskap för att förändra politiken i Sverige. Naturligtvis är vi inte nöjda med mycket av politiken de senaste åren men då måste vi bli ännu aktivare som facklig organisation och som Seko-medlemmar att engagera oss politiskt i socialdemokraterna för att påverka politiken. Om inte vi gör det, vem ska då göra det?