I senaste Sekotidningen, nr 1 2015, i artikeln ”Post i förändring” framgår det inte från skyddsombudet hur arbetsmiljön har försämrats i sin helhet.

Jag har själv varit i Uddevalla på studiebesök. När det gäller vårt arbetstidsavtal/ kollektivavtal beträffande raster, att en rast är minst 30 minuter, har man frångått det i Uddevalla.

Min fråga är om Sekos arbetsmiljöansvariga på arbetsplatsen har gjort en risk- och konsekvensanalys av att rasten är kortare än 30 minuter.

Jag vet att för länge sedan hade man en lokal överenskommelse i Uddevalla, att det var ok med rast kortare än 20 minuter.

Men är det bra ur arbetsmiljösynpunkt, att ha det 2015? Knappast. Dessutom finns det stor risk att vi urholkar vårt kollektivavtal med sådana överenskommelser.

Hur kunde ni gå med på detta. Vilka konsekvenser får det på sikt?