Hör Ni! För en gångs skull!

Jag håller inte med er som säger att privatiseringen av den offentliga sektorn är nödvändig. Detta skaffar valfrihet.

Jag håller inte med er som säger att världen har förändrats. Och detta kräver ett nytt sätt att tänka.

Jag håller inte med er som säger att LAS är ett hinder för att skaffa nya jobb.

Jag håller inte med er som säger att vi alla ska ha egna privata pensionsförsäkringar.

Jag håller inte er som säger att SL och SJ funkar bättre efter privatiseringen.

Jag håller inte med er som säger att det behövs vinst i sjukvården.

Jag håller inte med er som säger att Posten måste privatiseras för att medborgarna ska få valfrihet.

Jag håller inte med er som säger att folk i Grekland, Spanien, Portugal, Italien, Irland är latmaskar.

Jag håller inte med er som säger att vi måste sänka våra löner och öka arbetstiden för att behålla jobbet.

Jag håller inte med er som säger att A-kassa är bidrag och inte en försäkring som alla andra försäkringar.

Jag håller inte med er som tvingar sjuka människor att jobba.

Jag håller inte med er som säger att det är den arbetslöses fel att denne förlorar sitt eget jobb.

Jag håller inte med er som säger att sänkning av bolagsskatten skaffar mera jobb.

Jag håller inte med er som tvingar våra föräldrar att plocka burkar för att tjäna några extra slantar.

Jag håller inte med er som säger att EU är ett fredsprojekt.

Jag måste säga att ni inte Längre kan lura det svenska folket. Många av oss (medborgarna) börjar lära känna er och er historiska bakgrund.

Ni har aldrig ställt upp på den vanliga människans sida. Och vad ni håller på att göra NU är ingen hemlighet för oss alla som bor i Sverige. Ni måste veta att alla svaga i samhället mår sämre på grund av er politik. Den grupp som mest drabbas är unga och de gamla – de pensionärer som har byggt det här landet.  Många känner sig nedstämda och oroliga. Och detta är ingen bra merit för er politik. Jag vågar säga att Ni gång efter gång visar eget arbetarfientliga ansikte.

Har Ni glömt er historia!

Om ni har glömt er historia så var så goda och läs på om den och börja fundera hur folkfientliga har ni har varit och ni är.

Här är er (Moderaternas) bakgrund:

1904-1918: Nej till allmän rösträtt.

1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.

1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.

1919: Nej till kvinnlig röst rätt.

1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.

1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.

1927: Nej till folkskola reform.

1931: Nej till sjukkassan.

1933: Nej till beredskaps arbete.

1934: Nej till a-kassa.

1935: Nej till höjda folk pensioner.

1938: Nej till två veckors semester.

1941: Nej till sänkt rösträttsålder.

1946: Nej till fria skolmåltider.

1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.

1947: Nej till allmänna barnbidrag.

1951: Nej till tre veckors semester.

1953: Nej till sjukvård.

1959: Nej till ATP.

1960: Ja till Apartheid i Sydafrika.

1963: Nej till fyra veckors semester.

1970: Nej till 40 timmars arbetsvecka.

1973: Nej till möjligheten till förtidspensionerings vid 63.

1974: Nej till abort.

1976: Nej till femte semesterveckan.

1983: Nej till löntagarfonderna.

1994: Nej till partnerskaps lag för homosexuella.

1998: Nej till erkännande av homosexuella rättigheter.

2003: Ja till Irak kriget.

2004: Ja till sänkt a-kassa och sjuk penning.

2006: Nej till gröna jobb.

2006: Nej till 6 timmars arbetsdag.

2006: Nej till upprustnings av offentlig sektorn.

2006: Nej till höjd a-kassa.

2006: Ja till sänkt a-kassa.

2006: Nej till höjd sjukersättning.

2007: Ja till sänkt sjukersättning.

Och privatiseringen av den offentliga sektorn som fortsätter tills idag.  Så ser moderaterna ut genom tiderna. Jag är säker på att de kommer att föra samma politik i framtiden. Då är det arbetarrörelsens partier och fackets uppgift att mobilisera den svenska arbetarklassen mot moderaternas arbetarfientliga politik. Gör De (arbetarrörelsens partier, Facket och ideella föreningar) inte detta då kommer historien aldrig att förlåta dem.