Tack för brevet, Anders

Efter LO-kongressen har en välfärdsutredning, som arbetar med bland annat reglering av vinster i välfärden, påbörjat sitt arbete. Det är utredningen, inte rubriksättarna på tidningen, som har definierat uppdraget och som skall presentera sitt förslag i december.

När Socialdemokraternas partistyrelse uttalade att de vill begränsa vinstuttagen från vår gemensamma vård, skola och omsorg så sa LO att det är ett steg i rätt riktning och att LO välkomnar att Socialdemokraterna nu gör en tydlig förflyttning. Dessutom skriver Socialdemokraterna i förslaget att de är beredda att ta till lagstiftning ifall den föreslagna regleringen inte räcker till.

LOs välfärdsutredning presenterar alltså sitt förslag i december. I april skall den socialdemokratiska partikongressen, partiets högsta beslutande organ, fatta sitt beslut. Partikongressen skall naturligtvis formulera sitt beslut men LOs förslag i december kommer i högsta grad att kunna påverka diskussionen på partikongressen.