Kommentar till Karl-Petter Thorwaldssons svar på mitt öppna brev om vinst i välfärden:

Tack för ditt undanglidande politikersvar, det vill säga du svarade inte på någon av mina frågor.

1. LO-kongressen beslutade att ”LO ska verka för att en non-profit princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg”. Non-profit betyder ”ingen-vinst”.

2. I P1 Lördagsintervju (120901) säger Karl-Petter Thorvaldsson, citat: LO-medlemmarna ska inte kunna säga till mig att jag inte följer LO-kongressens beslut.

3. Du har själv varit med om att tillsätta en utredning i LO om vinster i välfärden. Trots att utredningen inte är klar än, förekommer du utredningens resultat och går ut med att LOs ordförande ställer sig bakom Socialdemokraternas beslut om vinsttak i välfärden. Vad ska du göra om utredningen kommer fram till ett annat beslut? Avgå?

Eller ska du styra utredningen så att den kommer fram till det du vill?

Med vänlig hälsning