Har nu under 4 års tid arbetat för kriminalvården, först som timanställd sedan på förordnande i 1 1/2 år. Fick nu besked att efter Dec 2016 får jag inte fortsätta då jag hamnar under tvåårsregeln (Las).

Det skall tilläggas att jag har alla utbildningar sedan tidigare, som krävs för arbetet. Dessa har kriminalvården betalat. Istället för mig tar man in någon som saknar utbildningen. LAS-regeln är ett bra skydd för personalen och jag förstår den, men denna gången sätter den ”käppar i hjulet ”. Jag går ut i arbetslöshet.

På många håll inom verket jäser det just nu med missnöje av olika anledningar, mycket sjukskrivningar. Många väljer att sluta sitt arbete för att fortsätta i annan verksamhet. Av dessa är det många som har kriminalvårdens utbildning. Det är framför allt mycket kunskaper och erfarenhet som försvinner, men även pengar.

Då undrar jag, hur gör vi som vill vara kvar, men inte får? Borde inte arbetsgivaren vara rädd om sådan arbetskraft?