Att skriva en insändare i dessa svåra tider känns lite annorlunda. Men kampen för folket i vårt kära land är nu viktigare än någonsin. Nu gäller inte knutna nävar i luften eller fanans färg som visar vilket parti vi stödjer. Nej nu är det bara den blå-gula svenska flaggans folk det gäller, nu kämpar vi tillsammans.

Coronaeländet visar oss en kämparanda som påminner om svunnen tid. Det var ju ganska länge sedan landet härjades av liknande elände. Nu ser vi både den rike och den fattige stå sida vid sida för att hjälpa de behövande.

Elände skapar djupa fåror och sår men även bildas empatiska känslor. Krig har bundit samman folk i alla tider och det gör även Coronakriget.

Säkert kommer vi bygga upp landet lite annorlunda i framtiden. Industrin kommer säkert blomstra igen och kanske blir det som i gamla tider när vårt land var näst intill självförsörjande. Om våra överhuvuden sköter korten på ett bra sätt och tänker längre än näsan är lång, kommer Sveriges industrier blomstra ännu en gång.

Nu kämpar vi tillsammans. Vi kommer att klara av eländet. Nu knyter vi nävarna igen och hissar vår svenska flagga tillsammans. Har vi tur, kanske vi hörs igen.