Uttalande från Seko Klubb SJ Trafiks årsmöte 2014

Vi, församlade järnvägsarbetare på SJ i Stockholm, uppmanar Seko att säga upp branschavtalet om inte Veolia backar från sitt varsel.

Veolia försöker införa deltidsarbetslöshet för att komma undan den så kallade ”undertid” som vår arbetsgivare SJ AB har ondgjort sig över i åratal. Det som börjar på Öresundstågen kommer sprida sig till resten av spårbranschen.

Vi ställer oss bakom de av bland annat Seko Lokförarna Stockholmstågs framförda kraven:

– Stärk det centrala avtalet och se till att rätten till heltid skrivs in.

– Reglera övertagande av personal vid övergång av verksamhet i branschavtalet.

Det är krav som vi är beredda att ta strid för. 

Låt oss visa våra kamrater på Veolia att övriga järnvägsarbetare står bakom dem.

I solidaritet,