I början av 90-talet avreglerades post, telefon, el och järnväg. Tanken var att tjänsterna genom ”marknaden” skulle bli billiga och valfria. Vi hade dock redan bland de billigaste priserna på el och telefon i hela världen.

På den avreglerade marknaden anställdes tusentals personer för marknadsföring av de nya avreglerade produkterna. Nu kan du sitta i Jönköping och via Jönköping Energis nät få ström från ett elbolag i Norra Sverige. Tänk att strömmen hittar rätt till dig!

Infrastrukturen bortprioriterad

I praktiken låter det bra. Nackdelen var att ingen var intresserad att jobba för utbyggnad av infrastrukturen exempelvis överföringskapacitet gällande elen. Det skapar ju ökade kostnader för elbolagen som nu tävlar om att sälja billig el till dig på den nya marknaden. Så tyvärr anställdes inte lika många för utbyggnad av vår infrastruktur.

Nu ropas det på skattesänkningar på både el och drivmedel. Vi kommer att behöva fossila drivmedel under en tid och mer el, speciellt till inhemsk miljövänlig industri.

På tv visades nyss ett program med en panel av: Sweco, Volvo Lastvagnar, Volvo Cars, Lindex och SKF. De gav en väldigt ljus bild av framtidens industri i Sverige som med grön energi har tagit på sig ledartröjan i världen. De såg bara fördelar med att ligga i framkant och att vi behöver få alla att inse sambandet mellan grön energi och tillväxt.

Energieffektivisering gynnar oss i längden

Förutom att i det korta perspektivet betala marknadens pris på produkterna, bör vi i våra företag och som privatpersoner jobba fortsatt med energieffektivisering. Genom bidrag till gröna investeringar och styrning av vårt beteende kommer det att gynna oss långsiktigt.

Det har funnits en flora av goda exempel under åren: Tilläggsisolering, byte av fönster och dörrar, konvertering till berg-, jord- och fjärrvärme, luftvärme, värmeväxlare, nattsänkning av värme med mera.

Man kan sänka skatter på energi när opinionens vindar blåser, eller ägna dagar åt att zappa på elbolagens hemsidor. Men den billigaste kilowattimmen (kWh) är den som aldrig har förbrukats.

Peter Holkko, före detta aktiv i Statsanställdas Förbund och Seko