Parterna på arbetsmarknaden har tecknat försäkringar som ger ersättning vid arbetsskada (TFA) och sjukdom (AGS), men hur många vet att dessa – enligt villkoren – uttryckligen förutsätter ”sjuklön” och/eller ”sjukpenning” under frånvarotiden?  Att bli ”utsparkad” från sjukförsäkringen – trots att man fortfarande inte kan arbeta – (indragen sjukpenning eller utförsäkring) är ju numera en realitet som kan drabba de flesta. Att därmed – som lök på laxen – också bli utan avtalsersättning är absurt.

Redan efter 180 dagar inträder den första ”falluckan” i sjukförsäkringen (i vissa fall ännu tidigare). Inte ens sjukdom till följd av arbetsskada berättigar till avtalsersättningen om Försäkringskassan ”sätter sig på tvären”. Situationen kan bli ännu absurdare, om sådan arbetsskadad då fortfarande inte kan utföra sitt ordinarie arbete och därmed riskera sin anställning – trots att skadan har inträffat på jobbet. Facket måste verka för att även dessa utsatta individer får avtalsersättning vid sjukdom och arbetsskada – oaktat  Försäkringskassans beslut.

Hålet i skyddsnätet bör alltså snarast täppas till. Kopplingen till sjukförsäkringens rigida regelverk måste bort i avtalsförsäkringarna!