Det pratas och hörs väldigt mycket om valet på gator, på torget och i massmedia. Överallt hänger valaffischer. Många av dessa valaffischer har ett gemensamt budskap: att Sverige behöver fler poliser för att stoppa våldet i samhället.

Högre straff hjälper inte

Partierna tävlar om att framstå som tuffast mot brott, men det enda de lägger fram är straffhöjningar.

Jag håller med om att det behövs högre straff, men det hjälper inte när brottet är redan genomfört. Man bör satsa mycket på det förebyggande arbetet.

Bara då kan rekryteringen av ungdomar stoppas och i längden minska våldet.

Saknas jobb i förorter

När massmedia pratar om våldet i segregerande områden i dag menar man förorterna där en majoritet av invånarna är invandrare.

På valdagen är vi alla lika. Den dagen är din och min röst lika värd som Wallenbergs

Det är inte konstigt att det finns många olika typer av sociala problem i dessa områden. Många ungdomar har inget jobb och olika myndigheter ger inte den hjälp de borde ge.  Skolorna har blivit lekstugor.

Nedmontering av offentlig sektor

Jag tycker att politikerna inte gärna vill prata om orsakerna när de pratar om våldet.

Personligen tycker jag att allt som händer i vårt samhälle beror på nedmonteringen av den offentliga sektorn.

Massmedia borde prata om sambandet mellan problem i förorterna och dagens nyliberala ekonomiska politik. Det är ju den politiken som gör att problemen ökar i de utsatta områdena.

Nu väljer vi politisk väg

Problem förknippas med invandring och inte med klassklyftor. Genom att inte belysa detta tillräckligt hjälper journalister indirekt den politik som har gjort många av oss fattiga och sjuka.

Det är bara några dagar kvar till valet. Alla röstberättigade har möjlighet att välja vilken politik som ska regera Sverige.

Använd din röst

På valdagen är vi alla lika. Den dagen är din och min röst lika värd som Wallenbergs. Det är det enda sättet att stoppa den politik som gjorde oss fattiga och sjuka.

Missa inte denna chans. Jag själv kommer att rösta för Vänsterpartiet för att de vill utveckla välfärden. Och välfärden behöver vi alla.

Valet är ditt.

Masood