Vad hände med anställningstryggheten i avtalet, försvann den? Inte ett ord om oss som tvingas att jobba som säsongsarbetare, men vi är väl inte så många så att Seko bryr sig om oss. Hur kan ett fackförbund ha så många olika avtal inom samma yrkesverksamhet asfalt, vägmålare, mm? När införs ett standardavtal för alla inom Seko? Väg o Ban, skärpning.