I Sverige lever ungefär 10 miljoner människor. För att vår vardag ska fungera har vi organiserat en offentlighet i stat, regioner och kommuner. I offentligheten utförs arbete för att våra liv ska fungera. I skolor utbildas barn, i sjukhus får sjuka vård, det finns äldreboenden för att ta hand om gamla människor, och så vidare.

Vi har bestämt att vi alla ska dela på det arbete som behöver utföras i det offentliga. Man kan tänka sig ett system där man arbetade direkt åt det offentliga. Varje månad skulle jag kunna gå till närmaste skola och arbeta några dagar, laga mat, undervisa eller städa. Men ett sådant system vore väldigt opraktiskt, det skulle nog bli svårt att få rätt kompetens fördelad till rätt plats.

Har jag arbetat ihop pengar som kommunen inte har användning för

I stället arbetar vi i våra olika yrken, vi betalar skatt och staten, regionen och kommunen köper det arbete som behövs. För den skatt jag arbetet ihop avlönar kommunen en lärare som undervisar mina barn och sjukvårdspersonal som tar hand om mina föräldrar och så vidare.

Nu kan jag förstå om det offentliga måste hushålla, man har bara råd att anställa ett visst antal lärare, och ska man anställa fler så måste man anställa färre sjuksköterskor.

Rikare kommun eller fler lärare

Men om en region, en kommun eller hela staten går plus, vad innebär det? Innebär det att jag har arbetat ihop pengar som kommunen inte har användning för och inte tänker använda? Eller innebär det att kommunen kommer att bli rikare och att den kommer att kunna ha en bättre verksamhet i framtiden?

Om mina pengar inte används i skolan idag, om lärare inte blir anställda och barnen inte blir undervisade, hur skulle man kunna kompensera det i framtiden. En lärare som varit arbetslös, ska han jobba dubbla arbetsveckor när kommunen ska använda sitt överskott?

Peter Collvin