I senaste Sekotidningen finns en artikel, Trafikverket får 620 miljoner extra. I den artikeln finns ett avsnitt

”Enligt Näringsdepartementet kommer det att dröja innan pengarna är ute i ”spåren”, eftersom järnvägsarbeten kräver lång planering. Dessutom behöver entreprenadarbeten handlas upp och det tar minst 2-3 månader. ”


Då ställer man sig den frågan, är det inte tid för Banverket att återupprätta sin verksamhet, med egen personal för underhåll, och jourpersonal att tillgå vid driftstörningar. Egen personal skulle ge många fördelar, både tids- och säkerhetsmässigt.

Det kan också vara en fördel, att ”rationalisera” bort Trafikverket och låta Banverket och Vägverket arbeta var för sig.