I slutet av februari röstade riksdagen ner regeringens förslag att ge skyddsombuden tillträde även till arbetsplatser där det saknas fackliga medlemmar men där facken har kollektivavtal.

Partierna som röstade ner detta var Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Jag konstaterar att Sverigedemokraterna är emot att fortsätta med regionala skyddsombud enligt dagens modell, och att partiet är än mindre intresserat av att ge dem mer makt.

Skyddsombuden utses av facken och Sverigedemokraterna känner sig utestängda och vill se en ordning där Arbetsmiljöverket får stå för ombuden. Men ett ombud ska utses av sina arbetskamrater i förtroende, inte av ett statligt verk!

Eftersom riksdagen har en högermajoritet, så röstas tyvärr de förslag ner som gynnar arbetarklassen.

Jag vänder mig till er arbetare som nu röstar på SD i missnöje mot S. Är det så här ni vill ha det? SD är inget arbetarparti, utan ett borgerligt parti som gynnar arbetsgivaren.

Den s-ledda minoritetsregeringen lägger fram förslag som ska skapa trygghet i arbetet, så att alla får komma hem från en hård arbetsdag, istället för att någon dör i en arbetsplatsolycka, och lämnar familj och arbetskamrater i sorg.

Eftersom riksdagen har en högermajoritet, så röstas tyvärr de förslag ner som gynnar arbetarklassen. Om ni i valet 2022 röstar på SD, så får arbetarklassen aldrig igenom några förbättringar i arbetsmiljön. 46 personer dog i arbetsplatsolyckor 2019 . Låt det stanna därvid.

Med en röst på S och högre organisationsgrad bland fackföreningarna, är vi en bra bit på väg att vända siffrorna neråt. Ju fler vi är, desto starkare kan vi stå emot förslag som ökar dödligheten på våra jobb.