Pandemin har nu pågått i snart ett år och Sveriges misslyckade hantering har med tiden blivit tydlig för alla, med dödstal och smittspridning som vida överstiger våra grannländers och som försatt de vårdanställda i en fruktansvärd situation. 

Något som det emellertid pratas väldigt tyst om är de oansvariga företag och arbetsgivare som utsätter sin personal för helt oacceptabla risker utan några som helst påföljder då rekommendationerna inte är rättsligt bindande och vi på golvet dagligen exponeras för smitta, medan cheferna kan isolera sig och jobba hemifrån.

Den sistnämnda gruppen har det sedan pandemin startade pratats oerhört mycket om, men för miljoner människor är detta någonting omöjligt. I stället för att se smittspridningen på arbetsplatser som någon slags naturlag borde det från dag ett ha jobbats på att ta fram styrande regler och lagar för att skydda oss i frontlinjen.

Oansvariga företag och arbetsgivare utsätter sin personal för helt oacceptabla risker

Givetvis först och främst vårdpersonalen men lika självklart också alla oss inom servicenäring, kollektivtrafik, transport och handel, alla verkstadsarbetare, målare, byggjobbare etc. Ja, helt enkelt alla oss som bygger detta land och utan vars arbete Sverige stannar. Det borde även vara en självklarhet att prioritera oss framför hemmajobbarna när det kommer till vaccin, precis som LO med flera föreslagit.

Många med mig anser att det varit märkligt tyst från Seko när det gäller kraven på oansvariga arbetsgivare som går emot rekommendationerna och utsätter sina anställda för risker helt i onödan. Här borde helt enkelt mycket mer ha gjorts för att sätta press på företagen att de alltid och överallt ska skydda sin personal och att de självklart måste följa rekommendationerna! 

Stefan Pedersen, tågvärd