Vad ska samhället ha för grundläggande funktioner?Som brevbärare ser man hur människor springer och sliter varje dag. När sen företagsledningen får möjlighet att göra det bättre för medarbetarna, blir svaret: mer att göra under samma tid, tyngre belastning, fler trappor, fler portar.

De säger hela tiden att det blir mindre post, visst minskar det. Men jag skulle vilja säga att avregleringen har sin stora del i kakan, försämrar arbetsvillkoren för de anställda och löner som släpar efter.

Som brevbärare ses man som en förbrukningsvara som lätt kan bytas ut. Det är en av konsekvenserna att allt ska ut på marknader, där också ens värde som människa reduceras till att man är en vara på en marknad för arbetet.

Om de nu skulle rekordbanta organisationen kan man då inte som medborgare kräva sin rätt till en grundläggande service? Men där råkade jag visst försäga mig, du är inte medborgare längre, du är kund. Då kan man inte göra samma anspråk.

Det känns som att Posten inte tar sitt samhällsuppdrag på allvar och de anställda får bära neddragningarna på sina axlar. Vad är då syftet med alla rationaliseringar? Att Posten ska göra ännu mer med vinst, att företagsledningen vill ha ännu mer i bonus. Visst är det statligt, men drivs som vilket kapitalistiskt företag som helst. Det är samma principer. Att sen människor förbrukas på vägen till det stora målet har mindre betydelse, ett visst svinn får man räkna med.

Kanske ska ställas oss frågan när vi går till jobbet: Är du lönsam lille vän?