Detta kan speciellt drabba förare med svagt immunförsvar så därför uppmanar jag att dom ansvariga ska vidta åtgärder omgående.

Därför tänkte jag i fortsättningen att kräva fordonsnyckel i handen utan att behöva utsättas för någon smittrisk.

Stefan Fougt, Huvudskyddsombud Postnord

Vi har inga alkolås i våra fordon i PostNord, det som avses är nog att det finns en alkomodul på nyckelskåpet där fordonsnycklar förvaras. Till denna ska alla ha ett individuellt munstycke, detta har varit bestämt ända sedan alkomodulerna blev installerade. I
anslutning till skåpen finns ofta en förvaringsbox med individuellt fack för munstycke, men det går att själv ha hand om dessa. Det är ett för mig okänt problem att man inte skulle tillhandahålla individuella munstycke, förutom den direkta smittorisken finns det naturligtvis även hygieniska skäl.
Prata med ditt skyddsombud om problemet inte blir löst.Maria Ibsén Pressansvarig Postnord
Det finns två olika system för alkolås. Det ena kräver munstycke för utandningsprovet. Alla som ska använda detta system utbildas i att och hur munstycket används och att det är personligt.
Det andra systemet är beröringsfritt, det vill säga att man andas en liten bit ifrån själva inloppet. Apparaten rengör sig själv mellan varje test så att varken eventuella alkoholångor eller luftburna smittor kan påverka nästa användare.
Det är tråkigt att insändarskribenten inte har fått den här informationen eller haft möjlighet att fråga sin chef eller lokalt skyddsombud. Vi tar frågan vidare för att se hur det kan bli tydligare.