Kristoffer Tamsons gjorde i veckan ett utspel i tidningen Mitt i där han ville ge befogenhet till bland annat förare att neka resenärer att åka med när deras fordon är för fullt. Detta för att undvika trängsel under Coronan. Han tycker i samma artikel att Stockholmarna är ansvarslösa och håller på att ”nöjesåka” trots uppmaningar från SL att enbart göra nödvändiga resor.

Under sommaren har det nämligen visat sig att Stockholmarna stannat i stan eftersom de blivit uppmanade till det och därför reser med kollektivtrafiken här under sina semestrar.

Nu händer det vi varnade för

Det tråkiga i den här historian är att det faktiskt är Tamsons och den blågröna majoritetens beslut som skapat trängseln genom att inte lyssna på oss i tunnelbaneklubben. Vi skrev till honom redan i mitten av maj och varnade för att precis det här skulle hända och bad honom då att inte köra med korta tåg och glesare trafik som man normalt gör under sommaren. Vi varnade även för att avstängningen mellan Gullmarsplan och Globen skulle flytta resor med tunnelbanan till andra trafikslag och därmed skapa trängsel där. Detta är precis det vi ser hända idag.

Vi vill inte ha befogenhet att handgripligen hindra någon från att gå på.

När stockholmarna faktiskt tar sitt ansvar och inte reser utomlands eller till andra delar av Sverige utan istället har så kallad hemester så kommer det givetvis leda till att de istället reser med SL. Det borde vi ha varit rustade för och vi försökte alltså få honom att ta det ansvar som han som ordförande inom SL har.

Tamsons försöker slänga över sitt ansvar för att han inte lyssnade på oss på våra kollegor inom kollektivtrafiken. Det Tamsons inte förstår är att alla vi som jobbar inom kollektivtrafiken redan idag har möjlighet att avvisa och anvisa resenärer även i förebyggande syfte. Det vi däremot inte kan göra är att avlägsna dem, den befogenheten har enbart ordningsvakter och poliser. Så vill vi också ha det.

Trängseln hade inte behövt bli ett problem

Vi vill inte ha befogenhet att handgripligen hindra någon från att gå på. Resenärer har däremot en medborgerlig skyldighet att lyssna på våra anvisningar. Tyvärr spelar den här befogenheten inte så stor roll om man har för få bussar så att alla är proppfulla. Alla som varit med om ett stopp i tunnelbanetrafiken vet att ersättningsbussar inte kan ersätta tunnelbanan på ett bra sätt, det är därför vi har tunnelbanor. Gör man en större avstängning och minskar på trafiken i tunnelbanan så skapas det trängsel på bussarna.

I framtiden hoppas vi att regionstyrelsen faktiskt lyssnar på oss som jobbar ute i verkligheten istället för att på det här sättet hittar på egna lösningar på problem som egentligen inte skulle ha behövts lösas om de bara lyssnat!