Den nya gymnasieskolan, GY-11, skulle ge elever på yrkesprogram en bättre utbildning och göra dem mer förberedda för yrkeslivet. Vi, Maskinentreprenörerna, Sveriges Byggindustrier, Byggnads och SEKO, är övertygade om att när det gäller en utbildning blev det tvärtom. De som utbildar sig till anläggningsmaskinförare får i många fall inte köra de maskiner de utbildar sig för på allmän väg. I den nya gymnasieskolan borde det vara en självklarhet att alla som utbildar sig till yrkesförare ska ha körkort på de fordon de yrkesmässigt ska framföra. Det gäller för de som utbildar sig till lastbils- och busschaufförer, men inte för de som utbildar sig till förare av anläggningsmaskiner.

Idag är t ex. de flesta hjullastarna registrerade för att köra 50 km/h vilket kräver B-körkort. Det är ganska enkelt att inse att det finns ett mycket stort värde i att de ungdomar som ska köra en hjullastare som väger 20 ton eller mer bland övriga trafikanter blir en säkrare förare om det i grundutbildning ingår körkortsutbildning. Det ger möjlighet att ge eleverna förmåga och rätt attityd till samspelet med andra trafikanter. Den anläggningsmaskinförare som inte har körkort kan i de allra flesta fall inte utöva sitt yrke.

Samhällsekonomiskt är det en felkalkyl att inte ge ungdomar, som utbildar sig i en tillväxtbransch, en fullständig yrkesutbildning. Satsningen på infrastrukturprojekt och de stora pensionsavgångarna gör att rekryteringsbehovet är mycket stort. Gymnasieutbildningarna, och speciellt yrkesutbildningarna är kostnadskrävande, men det är ännu dyrare med en hög ungdomsarbetslöshet.  Om regeringen är rädd för ökade utbildningskostnader motbevisas det av att ett flertal kommuner är beredda betala för körkortsutbildning. Kompetens, maskiner och resurser finns redan på skolorna.

Under utvecklingen av GY-11 har vi i flera remissvar till Skolverket argumenterat för vikten av att anläggningsförarna ges körkortsutbildning. Vi har vid ett flertal tillfällen fått besked om att våra krav skulle vara tillgodosedda och körkortsutbildningens kunskapskrav finns inskrivna i ämnes- och krusplanerna. Trots det, är det enda blivande anläggningsmaskinförare får göra är att övningsköra med de maskiner de utbildas för. Vi är besvikna över Skolverkets och Transportstyrelsens oförmåga att föra en saklig och konstruktiv diskussion i den här frågan. Våra representanter i Bygg- och anläggningsprogrammets nationella programråd, har inte vid något tillfälle getts möjlighet att diskutera nödvändigheten av att ge anläggningsförarna körkortsutbildning med representanter för Transportstyrelsen och Skolverket samtidigt.

Oppositionen har förstått vad som gäller och krävs. I flera motioner till riksdagen framför de krav som ligger helt i linje med vad branschen kräver, d.v.s. körkortsutbildning för både B och C-körkort. Skälet till branschens krav även på C-körkort är att om t.ex. en grävmaskinist ska kunna flytta sin grävmaskin på en lastbil krävs lägst CE-behörighet.

Med oro får vi rapporter om att flera kommuner har lagt ner eller planerar att lägga ner utbildningen av anläggningsmaskinförare. Det innebär att det är hög tid att göra något åt felaktigheter i den nyss genomförda gymnasiereformen. Se till att den här utbildningen har det utbildningsinnehåll företagen kräver. Det ger fler unga arbete.

I juni 2012 lämnade vi en skrivelse till Utbildnings-, Närings- och Arbetsmarknadsdepartementet i den här frågan. Ingenting har hänt. Det är oroväckande att ansvariga inte vill lyssna på en bransch som har ca 100 000 anställda.

Du har som utbildningsminister tillsatt en utredare som ska se över den arbetsplatsförlagda delen av gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial yrkesutbildning. I pressmeddelandet skriver du:

”Om Sverige ska klara den globala konkurrensen måste vi ha bra yrkesutbildningar. Därför fortsätter vi arbetet med att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet”

En snabb och enkel åtgärd är att se till att alla yrkesförare som utbildas i gymnasieskolan får körkortsutbildning. Det ger förutsättningar för både arbetsplatsförlagt lärande och bidrar till att göra den här yrkesutbildningen mer attraktiv.