Lyssnar på radion och hör en person från miljö- och hälsokontoret i region Östergötland bli intervjuad. Talar om att restauranger och caféer börjar slappna av och låter kunder stå för nära varandra i kön och ”för nära varandra när de äter”. Diskussion om mer kontroller och att eventuellt stänga några.

Det är samma region som sköter kollektivtrafiken och som reducerar trafiken med buss och pendeltåg. Samma region som lägger ut allt ansvar på resenärerna att inte kliva på bussar eller pendeltåg som är trånga.

Brist på ansvar

Har inte den som ansvarar för kollektivtrafiken samma ansvar som de som har restauranger och caféer?

Nä … det har denna pandemi tydligt visat.

De som styr kollektivtrafiken kan enkelt reducera trafiken och sen lägga över ansvar på resenärer och den som utför tjänsten åt dom.

När det gäller arbetsmiljö så ligger ansvaret på arbetsgivaren. Hur ska en arbetsgivare kunna hålla en säker arbetsmiljö för sina anställda när de inte får bestämma över antalet avgångar? Arbetsgivaren får heller inte bestämma över hur det ska vara på pendeltåget för det bestämmer huvudmannen. En huvudman som inte har personal att ansvara för.

Facket och skyddsombuden har påtalat och kommit med förslag på hur man ska minimera riskerna för framförallt kundvärdar att bli smittade. Arbetsgivaren har varit med på förslagen men huvudmannen har sagt ifrån. Huvudman som hänvisar till regionens smittskyddsläkare som säger att risken att smittas som kundvärd när man gör biljettkontroll är minimal.

Mindre smittorisk på pendeltåget?

Men Folkhälsomyndigheten säger att man ska undvika trängsel och att kollektivtrafiken är en riskzon.

Så hur hänger det ihop? Är det mindre smittorisk att jobba på pendeltåget än att resa med det?

Bussförare fick begränsa och stänga främre dörren på bussarna för att minska smittrisken men kundvärdarna på tågen fick inte stänga av de närmaste sittplatserna runt sin kundvärdskupé. Huvudman sätter tydligen kundvärdarna längst ner på näringskedjan. En sjuk bussförare eller lokförare kan innebära att det blir inställt men en kundvärd kan vi åka utan. Att inte värdera kundvärdarnas jobb högre än så finner vi patetiskt och tragiskt.

Smittskyddsläkaren talade om att arbetspendling kunde vara orsak till höga sjuktal

Kundvärdarna på pendeltågen är ovärderliga för lokföraren och biljettkontrollerna står för kanske 20 procent av jobbet. Resten är service till resenärerna och hjälp till lokföraren så att tidtabeller kan hällas.

Nånstans måste det här med upphandlad trafik synas efter denna pandemi. Det går inte att ha en huvudman som inte tar något ansvar för smittspridning och risker i kollektivtrafiken. Det går inte att lägga ut allt ansvar på arbetsgivare hos utövare eller på resenärerna. Det håller inte.

Lyssnar inte på arbetsgivaren, heller

Argumentet att reducera trafik på grund av att lokförare skulle bli sjuka och tåg skulle behöva ställas in på kort varsel är bara snack. Arbetsgivaren var tydlig med att de säkrat upp med extra personal och att vi inte hade några höga sjuktal så vi skulle kunna köra full tidtabell (och sjuktalen fortsatte att visa på det hela våren/sommaren) men det ignorerade huvudman.

Huvudman som är regionen och som behöver spara pengar till sjukvården. Samma sjukvård som får ta hand om de sjuka. Smittskyddsläkaren talade om att arbetspendling kunde vara orsak till höga sjuktal

Återigen … farligare att pendla med tågen än att jobba på dem.

Så alla sitter med bakbundna händer och huvudman tar inte ansvar.

Facket och skyddsombuden har jobbat hårt med huvudman men bara fått upp en vägg och deras svar mynnar alltid ut i ”det får ni ta med arbetsgivaren”. En arbetsgivare som inte får styra över pendeltågen, vare sig avgångar eller inne på tågen för kundvärdarnas skull.

Så alla sitter med bakbundna händer och huvudman tar inte ansvar.  Allt ligger på arbetsgivare och resenärer.

ALLA måste ta ansvar i en pandemi. ALLA.