Det är roligt när borgerliga ledarskribenter som vanligt hänvisar till en debatt eller undersökning som gjorts i Dagens Industri eller av Timbro. Denna gången handlar det om vårt helt krackelerade skattesystem. Skribenterna hänvisar till två Centerstudenter som i Dagens Industri skriver att de vill se mer lika beskattning av olika inkomster. Färre avdragsmöjligheter, särregler och subventioner för olika branscher.

Men varför gå över ån och hämta vatten? De hade kunnat hänvisa till undertecknad som tillsammans med fackliga kamrater och partikamrater från S både drivit och fått gehör för att se över vårt nuvarande skattesystem på både S och LO kongresser. Bra att även centerstudenter upptäckt detta som vi påtalat ända sen det första så kallade jobbskatteavdraget infördes.

Skattesystemet läcker

Men kampen kommer att bli hård. Om vi jämför med hur det såg ut när det nuvarande (det som är kvar av det) skattesystemet såg dagens ljus så saknas 233 miljarder kronor budgetåret 2019, som inte går till skatt på grund av olika särregler.

Jobbskatteavdrag 127 miljarder, fastighetsskatt 24 miljarder, fastighetsskatt reavinst 11 miljarder, lättnader i 3:12 reglerna 12 miljarder, livsmedelsmoms 31 miljarder, moms restaurang och catering 12 miljarder, Rot och Rut 15 miljarder. Summa summarum 233 miljarder kronor budgetåret 2019. (Källa: Finansdepartementet 2019, Redovisning av skatteutgifter 2019 samt LO ekonomiska Utsikter våren 2019.)

Peter Holkko diskuterar skattesystem på senaste S-kongressen

Dessa summor beskriver undantag från det som var tänkt från början, dessutom tillkommer de som tar ut vinst på kapital istället för lön. På det viset slipper de att betala den skatt som vi andra får betala.

Lobbyisternas krokodiltårar

Rättsväsendet har en budget på 46 miljarder, Tullverket 2 miljarder, Försvaret 56 miljarder, krisberedskap 4 miljarder, ekonomisk trygghet vid ålderdom 34 miljarder, utbildning och forskning 84 miljarder. För alla dessa saker som alla säger sig vurma för skulle vi enbart med de undantag som LO-ekonomerna påtalar kunna dubbla anslagen. Tänk själva. Försvaret 112 miljarder, rättsväsendet 92 miljarder.

Jag kan inte säga något om hur alla undantag i beskattning skadat eller hjälpt landet Sverige. Ingen vet heller hur det sett ut om de 233 miljarderna tillförts statsbudgeten. En sak är dock säker, lobbyisterna kommer att göra allt för att just deras uppdragsgivare får ett fribrev när en ny skattereform skall förhandlas fram. Det kommer att gråtas mängder med krokodiltårar. Hoppas nu att finansministern och de andra samarbetspartierna kan stå emot trycket. Då blir nog både LO-medlemmar, centerstudenter, socialdemokrater och borgerliga ledarsidor nöjda.